Barack Obamas avsked: ”Jag ber er att tro, inte på min förmåga, utan er egen.”

Barack Obamas avskedstal i natt fick många att känna en klump i halsen, inte bara för att en på så många sätt unik president nu tackar för sig, utan också för att alla vet att ....

Continue reading