Den som skriver väjer inte för det svåra

Nu är det fjärde gången som jag har skrivkurs för interner på anstalten Kumla och det är lika fascinerande varje gång att de vad skrivandet gör för och med en människa. Om rätt förutsättningar ges vill säga. Och jag tror att det är just det som sker under dessa workshops. Jag har hittat en metod som ger rätt förutsättningar för att våga närma sig de allra svåraste känslor som ånger, skuld och skam. Redan vid första tillfället är de igång och skriver dialoger, inledningar, karaktärsbeskrivningar och rollskiften, tex en maktperson byter roll med offret. De samtal som uppstår är minst lika viktiga.

Jag har träffat drygt tjugo interner under de här åren. Två har gett ut böcker, två skriver varje dag och har meddelat att de nu fått ett verktyg att förstå sig själva och andra med. Att ge sig in i litteraturen, att läsa eller skriva och skapa själv är att göra något användbart av sin olycka. Men som jag brukar säga till internerna, den som bara får den ena sidans version av en berättelse tappar snabbt förtroende för textförfattaren. Så hur kan man få texter som får fram det komplexa i att vara människa? Stanna upp och lev dig in i hur det skulle kunna vara att vara en annan för en stund.

För den som vågar börja skriva kan världen aldrig mer bli svartvit och de enkla förklaringarna gills inte längre. En av internerna antog den svåraste utmaningen av alla för honom; att skriva utifrån offrets perspektiv. ”Det kan jag ju inte göra, då blir jag svag,” sa han. ”Då skulle jag aldrig kunna råna.” Men i litteraturen är man fri, att göra precis det omvända, det som i verkligheten ter sig skrämmande. En textförfattare väjer aldrig för det svåra.

Internen antog utmaningen och riskerade bli svag när han började tänka på alla offer han skapat, på grund av sin egen rädsla för svaghet. Men han väjde inte för det svåra. Han fick rätt förutsättningar för att våga. Hans berättelse är nu uppe i 200 sidor, om rånaren och kassörskan.

Kom inte och säg att skrivande inte kan påverka!

There is no greater agony than bearing an untold story inside You” (Maya Angelou, 1928-2014). #creativewriting #writerscommunity #socialdevelopment #kreativtskrivande #jämlikhet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *