The Word and Voice

bild-2    Ansvarig utgivare och chefredaktör,  Ulrika Nandra.

The Word and Voice är ett nystartat oberoende veckomagasin som knyter samman ständigt aktuella frågor med kända och okända namn. Jaghar länge längtat efter att skapa en tidning som jag själv saknat. Inspirationen har jag fått från flygets inflightmagasin och amerikanska tidskrifter som The New Yorker och The Atlantic.  Sverige och egentligen hela världen står inför stora utmaningar. Vi behöver bli bättre på att förstå vår tids utmaningar men också se dom innovationer och förändringar som sker.

TWV tar därför ett vassare, närmare och djupare tag på såväl globala som lokala aktuella frågor. Viktiga värden är att TWV ska alltid kännas nära, intressant och relevant. Men framförallt vill TWV beröra. I fokus är intervjun och porträttet av såväl kända som mindre kända personer, och de längre reportagen där reportern och fotografen kommer nära den intervjuade på ett nytt sätt. För målet med TWV är att beröra, och överraska.

TWV har en redaktion, samt externa etablerade skribenter. TWV tror att många längtar efter fördjupningen, den lite längre läsningen, reflektionen närvaro och analysen där den egna tanken får plats. TWV kommer att satsa brett på intervjuer, reportage, dokumentära serier,  krönikor, debattartiklar och essäer. Och fotojournalistik förstås. Målet är att föra samman skribenter från olika håll i världen genom olika frågor och teman. Allt redaktionellt material och inlägg granskas av redaktionens medarbetare före publicering i enlighet med svensk tryckfrihetslagstiftning.

Tidningens policy vilar på en humanistisk värdegrund om allas lika värde. Tidningen är annonsfri och kommersiellt obunden. Intäkter kommer från prenumeration, medlemskap, donationer, samt att etablerade skribenter betalar en schablonsumma för artiklar. Samtliga skribenter äger rätten att publicera sina artiklar på annan plats efter det att artikeln publicerats i The Narrative Journal.

The Word and Voice första publicering sker i december 2019.

Välkommen till en helt ny läsning som är framtidens!  Alltid nära med våra ord och röster.

In English

Editor in chief and publisher, Ulrika Nandra.

The Word and Voice, is an independent and non commercial news magazine with an international profile. TWV consists of a newsroom, external established writers. The magazine is publishing featured and documentary stories, chronicles and articles for debate. The content will be thematic on current issues and the aim is to connect writers from different corners of the world. The purpose is to create a writers platform where decisionmakers, politicians, activists and others can take part of the content in an easy and immediate way. In tihs way we diminish the distance from the grassroots to the top.

All editing is treated according to the Swedish Freedom of the Press Act.

The policy of this magazine rests on core values such as the equal status of everybody and non-violent principles on human, nature and society. To sign up for your first magazine and questions on membership please see the contact details under Contacts.