The Narrative Journal – Features, columns, essays and photography – and non commercial.

bild-2    Ansvarig utgivare och chefredaktör,  Ulrika Nandra.

The Narrative Journal, NJ, är ett politiskt och religiöst oberoende nyhetsmagasin med internationell profil. The NJ består av en redaktion, externa etablerade skribenter och tidigare deltagare i The Urban Narratives skrivarworkshops. Magasinet kommer att vara tematiskt och består av reportage, dokumentära serier,  krönikor, debattartiklar och essäer. Och fotojournalistik förstås. Målet är att föra samman skribenter från olika håll i världen genom olika frågor och teman. Allt redaktionellt material och inlägg granskas av redaktionens medarbetare före publicering i enlighet med svensk tryckfrihetsförordning. The Narrative Journal kommer att översättas i en engelsk version.

Tidningens policy vilar på en värdegrund om allas lika värde och icke-vålds principer. Tidningen är annonsfri och kommersiellt obunden. Intäkter kommer från prenumeration, medlemskap, donationer, samt att etablerade skribenter betalar en schablonsumma för artiklar. Samtliga skribenter äger rätten att publicera sina artiklar på annan plats efter det att artikeln publicerats i The Narrative Journal.

The Narrative Journal lanseras under våren 2017. För att få det första numret och frågor om medlemskap se kontakter under Contacts.

 

In English

Editor in chief and publisher, Ulrika Nandra.

The Narrative Journal, NJ, is an independent and non commercial news magazine with an international profile. The NJ consists of a newsroom, external established writers and people who have taken part of any of the workshops performed by The Urban Narrative organization. The magazine is publishing featured and documentary stories, chronicles and articles for debate. The content will be thematic on current issues and the aim is to connect writers from different corners of the world. The purpose is to create a writers platform where decisionmakers, politicians, activists and others can take part of the content in an easy and immediate way. In tihs way we diminish the distance from the grassroots to the top.

All editing is treated according to the Swedish Freedom of the Press Act. The Narrative Journal will come in English and Swedish.

The policy of this magazine rests on core values such as the equal status of everybody and non-violent principles on human, nature and society. The magazine is free from commercials and commercially disengaged. Earnings come from subscriptions, memberships, donations and established writers will pay themselves for their articles according to a lump-sum. All writers have their right to publish their articles elsewhere once the articles have been published in The Narrative Journal.

The Narrative Journal will be launched Spring 2017. To sign up for your first magazine and questions on membership please see the contact details under Contacts.