Workshops

TheUrbanNarrative use writing and storytelling, a narrative as a systematic method for thought and reflection and raised awareness on topics such as sustainability, equality and identity. UrbanNarrative has developed a series of thematic workshops that are adjusted to suit the specific interests and context of different target groups.  

I believe writing can be used in so many ways, for pure creativitu but in aystematic way it can be used for personal development and empowerment. Writing can also be a exciting tool to use for conflict resolution, a field that is not yet explored.

Through creative writing we become more aware of one self and others and the vast variety of wordsput together in creative writing will help to develop compassion and empathy. That can never be called a wasted skill!

 unnamed  Workshop:  Write & Dine  (for social and ecological sustainability)

Write & Dine är i grunden ett workshopkoncept för ökad medvetenhet och idé och konceptutveckling kring den urbana miljöns sociala och miljömässiga utmaningar. I maj 2017 äger en fyra dagars Write & Dine rum i New York. Vi tar oss till tongivande nya och gamla matmiljöer som inrymmer sociala och politiska historier som vi kan koppla till våra samtida utmaningar på global och lokal nivå. Vilken betydelse har maten, matproduktionen och måltiden för sociala möten, integration, utveckling och identiteten? Kan ökad social hållbarhet gagna den ekologiska hållbarheten och tvärtom? Hur påverkar gentrifieringen social och ekologisk hållbarhet? Genom skrivövningarna triggas även en idéprocess och du väljer fritt det just Du vill skriva och i vilken form. I grupp ger vi feedback och diskuterar texter och de tankar som väcks.  Write & Dine kommer även att äga rum i Berlin, Köpenhamn och London. Write & Dine kan vara intressant för stadsplanerare, arkitekter, copywriters, entreprenörer, journalister, kulturutövare, konstnärer, samhällsintresserade och studenter. För mer information se Contacts.

Den här workshopserien kan med fördel även användas i utbildningssammanhang för lärande och reflektion kring till exempel urban matproduktion. Write & Dine används nu som metod för lärande i Foodmaker-utbildningen i Göteborg, en kurs i urban matproduktion.

 

bigstock-runner-feet-running-on-road-cl-33686375  Workshop:  Run & Write (for self-esteem, resilience and conflict resolution)

Run & Write är en rolig och kreativ workshop som arbetar med såväl kroppen som knoppen för en ökad reflektion och medvetande om sig själv och vårt samhälle.  Vi använder oss av miljön vi befinner oss i och skapar med samtidsaktuella ord. Run & Write främjar självkänsla och ledaregenskaper och arbetar både förebyggande och uppbyggande. Workshopen väver in stunder för löpning (deltagarna gör detta i egen takt och passar därför såväl vana som oerfarna löpare) med stunder för att skriva. Deltagarna skriver utifrån ett antal teman som självkänsla och konflikt, men väljer även själva vilka teman de vill reflektera och skriva kring. Run & Write har bland annat genomförts på en ekologisk vingård i Halland och för unga tjejer och killar med invandrarbakgrund i Biskopsgården, ett socialt utsatt område i Göteborg.

”Vilken fantastisk kombination. Den här workshopen vill jag göra igen!”  Daniel, 35 år. 

”Jag har aldrig uttryckt mitt utanförskap tidigare, hur instängd jag känner mig. De här skrivövningarna fick mig att se på mig själv och andra på ett nytt sätt. När jag sprang fick jag tänka ifred.”  Samira, 22 år.

 

article-2526887-1a3793a700000578-161_964x642   Workshop: The New Urban  – The City We Need

The New Urban riktar blicken framåt – vi tar fasta på olika urbana utmaningar lokalt och globalt och söker efter koncept och metoder. Deltagarna ges övningar och teman, med fokus på jämlikhet och hållbarhet och skriver utifrån sina kunskaper och visioner. Den här workshopen är handlingsinriktad där deltagarna pitchar sina beskrivningar och lösningar utifrån frågor som Staden vi behöver. Frågeställningen i workshopen är visionär; på tre nivåer skriver deltagarna fritt kring hur den nya urbana miljön kan se ut, på individ-, lokal- och global nivå i ett femårs-, tioårs- och tjugoårsperspektiv. Workshopen riktar sig främst till stadsplanerare, arkitekter, entreprenörer, politiker, kulturutövare, konstnärer, skolpersonal. Målet är att deltagarna i The New Urban kommer från olika håll i samhället.

 

Workshop:   Reclaim  me   (for rebuilding and rehabilitation and preventive work for people in risk of falling into crime and radicalization )

Workshopen bygger på återuppbyggnad och fungerar väl som en del i en rehabilitering. Reclaim me riktar sig till personer i riskzonen för destruktivitet, kriminellt beteende, radikalisering men också för dömda och interner. Workshopen har bland annat genomförts med interner på fängelset Kumla, säkerhetsklass 1  fängelse i Sverige.

Jag fick tag på känslor jag inte ens visste att jag kunde känna. Det var extra intressant att det här fick mig att lyssna på de andra deltagarnas texter. Jag har aldrig tidigare brytt mig om andras känslor.”  (intern, 32 år fängelset Kumla.)

 

  Workshop: Bye Bye Perpetrator  (rebuilding after trauma and experiences from violence in family, war and torture)

Bye Bye Perpetrator är en workshopserie med skrivande som metod för att bearbeta våldsupplevelser. I motsats till workshopen Reclaim me är fokus i Bye Bye Perpetrator personer som utsatts för fysiskt, psykiskt och socialt våld, (hedersvåld, utstöttning, mobbning, utanförskap),  i nära relationer, gängkriminalitet, tortyr och krig. Workshopen sker i samarbete med frivilligorganisationer, kommun och landsting och enskilda projekt eller initiativ för att arbeta uppbyggande. Workshopen ges till barn, ungdomar och vuxna, såväl kvinnor som män.

 

Workshop: To forgive or not to forgive   ( for conflict resolution, mediation and rehabilitation of basic human rights)

From my work with young people, I know that they need to be encouraged to find their own voices, and to be confident that what they think and feel is important, and to share their thoughts through their own words can be highly empowering. Giving the youngsters an opportunity to explore the themes of diversity, identity and different circumstances in their lives makes it possible for them to become more introspective, more thoughtful about how they present themselves, and how they interact with others.  The social impact from writing is well documented, not at least by psychologists.  Thats how the power from within can be created.